Bilden kan innehålla: 3 personer, personer som sitter och inomhusBilden kan innehålla: matBilden kan innehålla: mat