Patricia ”Pyri” Badh
Leg Dietist och Idrottsnutritionsrådgivare
www.naringsratt.se
pbadh@naringsratt.se
mob. 073-594 14 49


Mottagning
Prästgårdgatan 16 (kontoret)
Falköping